Firma Carport Sp. z o.o. informuje, że używa na stronach aukcyjnych technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Informujemy, że wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu.

  • English
  • Polski
  • Russian

Instrukcja

Spis treści:

I.     DOSTĘP DO AUKCJI
II.     OGLĘDZINY POJAZDÓW
III.     LICYTOWANIE
IV.     ZAKUP
V.     PŁATNOŚĆ
VI.     ODBIÓR POJAZDU
VII.     OPŁATY

 

I. DOSTĘP DO AUKCJI

Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w aukcji jest poprawna pełna rejestracja konta użytkownika portalu aukcyjnego www.CAR-PORT.pl:

Etap 1: Poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w zakładce ZAREJESTRUJ SIĘ,

Etap 2: Przesłanie na adres rejestracja@car-port.pl:
- w przypadku osoby fizycznej skanu/zdjęcia drugiej strony dowodu osobistego lub paszportu bądź prawa jazdy.
- w przypadku firmy skanu drugiej strony dowodu osobistego lub paszportu bądź prawa jazdy osoby upoważnionej do reprezentowania firmy. Jeśli konto rejestruje pracownik firmy konieczne jest przesłanie upoważnienia do reprezentowania firmy w zakresie nabywania pojazdu na naszych aukcjach.

Dane, które muszą być widoczne na przesyłanym dokumencie:


imię i nazwisko;

termin ważności dokumentu;

seria i numer dokumentu;

PESEL.

 

W trosce o Państwa dane osobowe, które są niezbędne do realizacji transakcji zakupu/sprzedaży pojazdu prosimy o stosowanie poniższych wytycznych dotyczących zabezpieczenia przesyłanych dowodów osobistych.

Po weryfikacji przesłanych przez Państwa dokumentów (najpóźniej w ciągu 24 godzin w dni robocze) otrzymacie Państwo powiadomienie o otrzymaniu dostępu do aukcji.

Rejestracja jest jednorazowa i umożliwia dostęp do wszystkich aukcji zgodnie z Państwa statusem.

 

II. OGLĘDZINY POJAZDÓW

Podstawowym źródłem informacji na temat pojazdu jest ocena stanu technicznego(wycena) wykonana przez rzeczoznawcę samochodowego załączona do każdego pojazdu w zakładce DOKUMENTY.

Oględziny osobiste są możliwe wyłącznie w przypadku pojazdów, które mają podany na aukcji dokładny adres parkingu.

Dodatkowych informacji na temat pojazdów udzielają pracownicy CARPORT.

III. LICYTOWANIE:

Pojazdy licytować można na dwa sposoby:

Bezpośrednie licytowanie przy użyciu przycisków 100, 200, 500, 1000, 2000:
- uczestnik klika na przycisk, do którego przypisana jest odpowiednia kwota podbicia,
- system otwiera nowe okno z prośbą o potwierdzenie oferowanej kwoty całkowitej (kwota wyjściowa + podbicie),
- po akceptacji system przyjmuje ofertę uczestnika – tu uwaga – może się zdarzyć, że w międzyczasie za sprawą podbić innych uczestników aktualna cena za pojazd przewyższy ofertę wysyłaną przez uczestnika - w takim przypadku oferta nie zostanie przyjęta.


Licytowanie przy użyciu automatu (powierzenie licytacji snajperowi):
- uczestnik wprowadza ręcznie maksymalną kwotę, do której chce licytować dany pojazd i klika USTAW,
- jeśli uczestnik nie prowadzi w danej licytacji to automat wysyła ofertę w imieniu uczestnika (pod warunkiem, że ustawiona w automacie kwota jest wyższa od aktualnej ceny pojazdu o co najmniej 100),
- uczestnik w każdej chwili może wyłączyć automat wprowadzając kwotę „0” (zero), przy czym należy pamiętać, że usunięcie automatu nie cofa wysłanych w ten sposób podbić.
Podbicia wykonane przez automat są w historii podbić specjalnie oznaczone:
- oznaczenie „(a)” przy nazwie uczestnika oznacza, że dane podbicie zostało wykonane przez automat,
- po najechaniu na konkretne podbicie dokonane przez automat pojawia się informacja „Automatyczne podbicie ustawione …” ze wskazaniem dokładnego czasu ustawienia automatu.

Składanie ofert poprzez opcję Twoja Oferta:

Opcja Twoja oferta jest dostępna tylko dla wybranych pojazdów i umożliwia złożenie propozycji cenowej poniżej ceny wywoławczej ustalonej na aukcji. Oferty złożone w tym trybie są rozpatrywane wyłącznie, gdy pojazd nie został zalicytowany.IV. ZAKUP:

Złożenie najwyższej oferty w licytacji jest sygnalizowane przez system komunikatem: "Twoja oferta jest najwyższa!"

Komunikat: "Nie licytujesz lub Twoje podbicie nie jest najwyższe!" oznacza, że licytację wygrywa inny użytkownik.

Potwierdzeniem wygranej aukcji jest email potwierdzający złożenie najwyższej oferty przesłany przez pracownika CARPORT po zakończeniu się aukcji.

V. PŁATNOŚĆ:

Płatność za zakupione pojazdy odbywa się wyłącznie na podstawie dokumentu płatności przesłanego przez pracownika CARPORT.

VI. ODBIÓR POJAZDU:

Odbiór pojazdu jest możliwy po zaksięgowaniu wpłaty za pojazd przez Sprzedającego.

Potwierdzenie wpłaty oraz szczegóły odbioru ustalane są z pracownikiem CARPORT indywidualnie dla każdego pojazdu.

Odbiór pojazdu odbywa się w lokalizacji wskazanej na aukcji. CARPORT może na zlecenie kupującego wykonać odpłatna usługę transportu pojazdu do wskazanej lokalizacji.

VII. OPŁATY:

Rejestracja w serwisie aukcyjnym CARPORT oraz udział w aukcjach są bezpłatne.

W przypadku niektórych aukcji może pojawić się prowizja od nabywcy, którą zobowiązany jest uiścić na rzecz CARPORT nabywca pojazdu. Informacja o takiej opłacie zawsze zamieszczona jest na stronie licytacji pojazdu.

Powered by CARPORT